Phương Trời Bách Việt - H 01

Phương Tri Bách Việt
Chương Một
Huỳnh Tâm

Vỗ Án Hét Thành Ca Chính Khí

Tiết trời Đông lành lạnh, hình bóng của Hương Tri Túc xuất hiện lần đầu tiên tại doanh trại của Cần Lĩnh Nam Phân Bộ Giang Trung xa xâm, đến hay đi không khác nào vần trăng tròn sáng rực trong đêm, tuy dung mạo mảnh khảnh, chứa sức chịu đựng những cơn gió bụi giang hồ. Trừ Hoàng Phi Bằng và Lữ Thư ra không ai biết Nàng là Công chúa.

Phương Trời Bách Việt - H 02

Phương Trời Bách Việt
Chương Hai
Huỳnh Tâm

Viên Sỏi Hán Nằm Bên Lề Giang Nam

Những ghi chú trong Phổ˗dược có phương thức trồng, nuôi, phơi khô, sấy, xay, viên, bột, cách thức bào chế, lưu trữ cũng khác nhau mọi việc sau khi thành phẩm rất công phu. Hoàng Phi Bằng tự thấy mình đang bơi trong Phổ˗dược và kho thuốc huyền bí.Phương Trời Bách Việt - H 03

Phương Trời Bách Việt
Chương Ba
Huỳnh Tâm

Xuất thân đao kiếm phục bào gió chen

Đúng thời khắc đã hẹn Đào Phụng Hòa, Trần Bình Thành đến phía Nam chân núi Nam Khê Sơn, thấy bốn hướng trong và ngoài yên tỉnh, cũng không thấy lối ra vào động Nam Khê Sơn ở hướng nào, chỉ thấy bầy hạc từ động Nam Khê Sơn bay tỏa khắp bốn phương trời, hạc bay xuống hướng Nam, bay lên hướng Bắc, bay sang Đông,

Phương Trời Bách Việt - H 04

Phương Trời Bách Việt
Chương Bốn

Huỳnh Tâm
Phải chăng chí mọn như đèn chưa soi

Hoàng Phi Khải cảm thấy phân công chưa ổn, liền bố trí lại chuyển Trịnh Trường thân đơn độc mã đến huyện Ba Ba tạm trú tại tửu lầu Tri Kỷ, thám thính những phủ huyện Giao Chỉ, Tượng Quận, Quế Lâm. Và uỷ nhiệm mọi việt cho Lý Bình Trung, Trần Kiều Oanh, Quách Tuyết Thương, Quách Tuyết Hiệp, Quách Tuyết Băng toàn quyền hành động tại dịch trạm Phiên Ngung thanh.

Phương Trời Bách Việt - H 05

Phương Trời Bách Việt

Chương Năm

Huỳnh Tâm

Kiếm Đàn Một Gánh Non Song

Hạc chuyển tin của Lý Bình Trung từ huyện Ni Lộc về Nam Khê Sơn. Hoàng Phi Bằng tiếp nhận giản biên đọc qua lòng hưng khởi vui mừng :– Đắc ý lắm đã tìm ra cái mối thắt gút những bè phái quan huyện gian ác tại Ni Lộc, hy vọng một tay lưới này bắt được bọn gian tế Hán và bầy lũ quan lại tham ô Giang Nam, chắc chắn không khó. Chàng hớn hở lấy giản biên hồi âm cho Cần Lĩnh Nam Nam Phân Bộ Giang Nam :